Prof. Dr.-Ing. Fernando Lasagni
DGM Member

Prof. Dr.-Ing. Fernando Lasagni

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

You have to be logged in to see the full profile.
Login


-

Committee Name Function
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
FA-Mitglied
  • 2017
    • Georg-Sachs-Preis